معماری
خانه / فرم سفارت انگلیس

فرم سفارت انگلیس

دریافت فرم سفارت انگلیس

دانلود فرم سفارت انگلیس

جهت درخواست ویزا برای تقریبا تمامی سفارتخانه‌ها نیاز به وقت قبلی می‌باشد و متقاضیان جهت تحویل مدارک، انجام مصاحبه و انگشت‌نگاری بایستی در روز تعیین شده به سفارت مراجعه نمایند. هر سفارت‌خانه سیاست‌های خاص خود را برای ارائه وقت سفارت به کار می‌بندد.

تلفن های تماس: ۸۶۰۸۳۱۶۰- ۸۶۰۸۳۱۹۸- ۸۶۰۸۳۴۸۶

تلفن های تماس: ۰۹۳۷۶۴۵۹۱۰۸ – ۰۹۱۰۷۶۷۰۸۳۰